Wykaz referencji wykonanych robót instalacyjno – inżynieryjnych:

 

Inwestor

Adres inwestycji oraz zakres robót

Termin realizacji

Pobierz

Urząd Gminy Stara Biała

09-411 Biała, Biała 68

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm w miejscowości Mańkowo i Maszewo, gmina Stara Biała

Lipiec 2007 ÷

Grudzień 2007

Urząd Gminy Stara Biała

09-411 Biała, Biała 68

Budowa odcinków wodociągów i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Proboszczewice, Maszewo i Maszewo Duże w zakresie:

- sieci wodociągowej z rur PE 63 – 415 mb.

- sieci wodociągowej z rur PE 110 – 122 mb.

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 – 32mb.

Listopad 2007 ÷ Grudzień 2007

x

STALMECH Bogumił Księżakowski, 09-411 Biała, Nowa Biała 33

Roboty budowlano – montażowe na obiekcie hali produkcyjnej i budynku biurowo – socjalnym w miejscowości Nowa Biała k. Płocka, w zakresie budowy:

instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowej w budynku biurowym, instalacji centralnego ogrzewania z aparatami grzewczo – wentylacyjnymi w hali produkcyjnej, instalacji p.poż. wraz z hydrantami, instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z białym montażem, instalacji sprężonego powietrza

budowy sieci wodociągowej PE w zakresie średnic fi 50 ÷ fi 110 mm o długości 750 mb.

Marzec 2008 ÷ Czerwiec 2008

Politechnika Warszawska – Szkała Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17

Prace w budynku laboratorium Instytutu Budownictwa przy ul. Jachowicza w Płocku w zakresie:

robót instalacyjnych oraz towarzyszących wymiany przyłącza cieplnego (centralnego ogrzewania) w kanale z rur preizolowanych

Październik 2008

Urząd Gminy w Słupnie,

09-472 Słupno,

ul. Miszewska 8a

Budowa sieci wodociągowej z rur PE fi 90 mm w ul. Poddębiec w Borowiczkach Pieńkach, dz. nr 193/4, 193/9, 193/11

Listopad 2008 ÷ Grudzień 2008

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. Płock, ul. Polna 7

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Płocku przy ul. Słodowej 3 w zakresie:

wymiany instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

Czerwiec 2009 ÷

Listopad 2009

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. Płock, ul. Polna 7

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Płocku pzy ul. Kolegialnej 29 w zakresie:

wymiany instalacji zimnej wody użytkowej, budowy instalacji ciepłej wody użytkowej, budowy węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Lipiec 2009 ÷ Październik 2009

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD Jarosław Szczygieł

09-410 Płock,

ul. Batalionu Parasol 6

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Płocku przy ul. Generała Kutrzeby 17

Roboty zewnętrzne, tj.: drenaż opaskowy,

sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa średniego ciśnienia.

Roboty wewnętrzne w zakresie instalacji c.o., wod-kan oraz instalacji gazowej.

Maj 2010 ÷ Grudzień 2011

SCANBUD Polska Sp. z o.o.

Mirosław 24b, 09-472 Słupno

Drukarnia AGPRESS Adam Łukowski, Nowa Biała 34 k. Płocka

Instalacja ciepła technologicznego do aparatów grzewczo – wentylacyjnych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodno – kanalizacyjna wraz z białym montażem, instalacja kanalizacji technologicznej wraz ze zbiornikiem, instalacja przeciwpożarowa na hali oraz w części biurowej, sieć wodociągowa zasilająca budynek

Maj 2010 ÷

Luty 2011

SCANBUD Polska Sp. z o.o.

Mirosław 24b, 09-472 Słupno

Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych KONTENER Sp. z o.o. w Płocku, przy ul. Kostrogaj 8

Instalacja ciepła technologicznego do aparatów grzewczo – wentylacyjnych, instalacja centralnego ogrzewania do grzejników, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja sprężonego powietrza

Kwiecień 2011÷

Lipiec 2011

STALMECH Bogumił Księżakowski, 09-411 Biała, Nowa Biała 33

STALMECH Bogumił Księżakowski, 09-411 Biała, Nowa Biała 33

instalacja gazowa niskiego ciśnienia na gaz ziemny wraz z montażem stacji redukcyjno – pomiarowej dla zasilenia budynku usługowo – produkcyjno – biurowego

Lipiec 2011 ÷ Sierpień 2011

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku,

09-402 Płock, ul. Harc. Gradowskiego 9a

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Płocku pzy ul. Harc. A. Gradowskiego 15 w zakresie wymiany poziomów wewnętrznej instalacji wodociągowej

Luty 2012 ÷ Marzec 2012

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD Jarosław Szczygieł

09-410 Płock,

ul. Batalionu Parasol 6

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Płocku przy ul. Generała Kutrzeby 13

Roboty zewnętrzne, tj.: drenaż opaskowy,

sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć i przyłącze wodociągowe wraz z węzłem wodomierzowym, przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

Roboty wewnętrzne w zakresie instalacji c.o., wod-kan, instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej.

Listopad 2011 ÷ Maj 2013

 


O FIRMIE / OFERTA / REFERENCJE / KONTAKT
Wykonanie: